باور کن...

بـــــاور کـــــن...
 

believe_nischala

باورش سخت است ، ولی باور کن گاهی،دقیقا" همان لحظه که همه تو را احمق خطاب میکنند،تو داری هوشمندانه ترین و عقلانی ترین کار را انجام میدهی ...

تو انسان بزرگی هستی 
برای انسانهای بزرگ بن بست وجود ندارد 
یا راهی پیدا کن 
یا راهی بساز
/ 1 نظر / 19 بازدید
پیمان

بیچاره اینم شد وبلاگ بدبخت هم خودتی با این رختت انگار مرغی